Hubei runsen international import and export trade co. LTD

18572504420
Edition: CN

مرکز محصولات

پروژه شرکت

Hubei runsen international import and export trade co. LTD

  یک شرکت تجارت موتور حرفه ای است که با پایگاه ثبت شده ۱ میلیون است.شرکت ما در منطقه توسعه تکنولوژی بالا بیلنگ، شیان سیتی، چین قرار دارد.ما کارخانه‌ي حمل، کارخانه‌ي کلچ، کارخانه‌ي کامپيوتر هوا و همچنين داريم.
سالها تجربه تولید و بازاری و بخش‌های ماشین رشد برای تولید بخش‌های موتور ما مفید‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
 شرکت ما در اصل در هنر موتور کامینز شرکت مشترک معامله می‌کندISF2. 8،ISF3. 8با تمرکز روی آزاد بخش‌های موتور FAW (81D, 36D، etc.) و تمام موتورها


بيشتر ببين

پیشرفت‌ها

اخبار و اتفاقات

Copyright © 2020 Hubei runsen international import and export trade co. LTD all rights reserved

Service support:DONGJUN Site map